TCO e.o.

 

 

 

3 Juli Sportoverleg

 
   
  Verslag: Cees Kruijer
Foto's: Cees Kruijer
 
 
 

Woensdagmiddag/avond 3 juli is er een bijeenkomst geweest van bedrijven, scholen, sportverenigingen, ect in Fort Kijkduin.
Doel van de deze avond was om te onderzoeken hoe de mensen binnen de gemeente, in dit geval Den Helder, iets samen kunnen doen en elkaar daar op de ene of andere manier in kunnen verstreken of helpen.

Deze presentatie is dus waarschijnlijk ook in de gemeente Schagen en Hollands Kroon geweest.

 

 De accommodatie was prettig gekozen met Fort Kijkduin.
Allereerst werden we de welkom geheten door de sportformateur Jan Janssens.
Er waren ruim 100 mensen aanwezig die de presentatie bijwoonden.
Van TCO was Bas Zeinstra, Victor de Rooij en ondergetekende aanwezig.
Deze formateur stuurde ons vervolgens naar een buffet om eerste de maag te vullen, want het was ondertussen al vijf uur in de namiddag.
Vervolgens liet hij door een aantal sheets zien wat wij ons er bij moesten voorstellen, dit ondersteund door talrijke voorbeelden.

 

De opdracht die we vervolgens kregen was om op een post-it formuliertje te schrijven waar wij mogelijk met ander verenigingen  samen iets voor elkaar zouden kunnen gaan betekenen.

Voor ons zou dit iets kunnen zijn zoals bootcamp, fiets trial, mogelijk BMX-en en zo nog een paar zaken.

Deze werden vervolgens op een 6-tal grote sheets geplakt.
Die van ons kwam op het de sheet "Vaardig bewegen".

Deze post-its werden door hem verzameld en hij gaat overeenkomsten zoeken tussen deze clubs/bedrijven ect. waar deze zich zouden kunnen verenigen/versterken.

later worden er kleine comitÚs gevormd met deze clubs om verder te onderzoeken of ze ook inderdaad iets voor elkaar kunnen betekenen.

Dit is in grove lijnen waar het deze avond overging.
Begin oktober wordt er een concept akkoord gemaakt en eind oktober dit jaar is het bedoeling om de zaken definitief te maken.

Voor nu is het afwachten wat hieruit komt.

Hieronder de PowerPoint presentatie voor degene die het interesseert.

 
 
 
 
laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 06-01-2020