TCO d.h.

 

 

 

8 februari Jaar vergadering

 
   
  Verslag: Cees Kruijer
Foto's: Cees Kruijer
 
 
 

Afgelopen vrijdag werd alweer de zoveelste jaarvergadering van onze Trial Club gehouden.

Voorafgaande aan het gebeuren was het bestuur al diverse keren bij elkaar gekomen om de voorbereidingen te treffen.
Dit om op de dag zelf, alles vlekkeloos te laten verlopen.
Helaas is  de wet van Murphy over ons heen gekomen (alles wat fout kan gaan, zal fout gaan).
 

Het begon met de beamer om het video jaarverslag te presenteren.
Deze was op tijd gereserveerd voor 25 januari, maar helaas de datum was verzet en net op deze dag had eigenaar deze zelf nodig.

Gelukkig had Peter Boekel er nog een staan en hij beloofde deze persoonlijk later op de middag zelf te brengen; grote dank hiervoor.
Samen met de voorzitter Frans, Aris en René Strooper 's middag richting Breezand

Bij aankomst in de kantine bleken er wel heel veel bloemen te staan.
Dit had iets te maken met te goed regelen of zo; voordeel ieder die de avond bezocht had, kon met een bloemetje naar huis.


Vervolgens wist onze voorzitter te melden dat het koffie apparaat van de firma Muntjewerf, die wij de afgelopen jaren mochten gebruiken, overleden was.

Vervolgens aggregaat starten.
Bij het opstarten van het rode monster gaf deze nog één rochel en blies toen middels een zwarte rookwolk zijn laatste adem uit.
De generator was bijna compleet van de motor afgescheurd.
Dat kreng heeft ons in die paar jaar weinig vreugde maar veel ergernis en kosten gebracht.

Gelukkig was er bij een bevriende relatie nog een reserve exemplaar beschikbaar en werd deze in allerijl opgehaald door weer onze grote redder Peter, die inmiddels was aangekomen met de beamer.

Daarna ging het allemaal voorspoedig en konden we om vijf uur de deur achter ons dicht trekken, na de kachel nog eens goed gevoed te hebben.


Snel naar huis om even te eten om te kleden en een paar kannen koffie te koken voor onze leden, zodat deze bij aankomst kunnen genieten van een heerlijk kopje koffie.

 

's Avonds net op tijd terug, want de kachel had bijna al het hout opgevreten.


De kachel weer flink opgestookt en we waren als bestuur er klaar voor.
De vertegenwoordiging van het bestuur was wel heel mager, doordat Rob Elsinga onze secretaris halverwege het jaar zijn trialmotor aan de wilgen heeft gehangen en Johan Schaap met zijn boys ergens in Zweden aan het toeren was in verband met het IJsspeedway circuit.

 

 

Even na achten werd de vergadering geopend en "lijde" de voorzitter ons soepeltjes door zijn agendapunten heen.
Deze hadden een iets andere volgorde als die van de leden, maar dat maakte niets uit en zorgde voor vermakelijk misverstanden.

De kas van de club was goedgekeurd door de kascommissie en de penningmeester gaf een overzicht van de in- en uitgaven van de club en kon tot grote blijdschap van de aanwezigen een positief getal noemen, zijnde de jaaropbrengst.
Voor het komend jaar 2019 zijn de tarieven gelijk gebleven, ondanks dat een onzeker jaar wordt, voor wat betreft de kosten van opruimen en verplaatsen van het materiaal bij de firma Muntjewerf naar een nieuwe lokatie.

Een belangrijk deel van de vergadering ging over de voortgang met het verkrijgen van een nieuwe terrein en de alternatieven.
Texel en andere verenigingen werden genoemd om daar wat meer te rijden.

Bij de familie Zwaan worden in samenwerking met René Opstals een aantal trainingen voor het komende jaar georganiseerd.
Mede hierdoor is de kalender ook nog niet definitief.
Arjen Pronk heeft een nieuwe opzet per week gemaakt, deze staat inmiddels op de site, waar gemakkelijk achteraf evenementen op ingevuld kunnen worden.

Peter Boekel, helaas niet aanwezig, had aangeboden om de vrijgekomen plaats van Rob in te vullen, zodat er weer een compleet bestuur is.
Door de voorzitter werd duidelijk naar de leden aangegeven dat het tijd werd voor verjonging, omdat er voor een aantal bestuursleden bijna de AOW aanvraag gedaan kan worden en bij een enkeling Alzheimer op de deur klopt.
Het kan zomaar zijn, dat het straks een rollator clubje wordt.Na de vergadering even een pauze en daarna tijd voor de huldiging van de kampioenen en het bedanken van alle inzet door alle leden.
Frank Muntjewerf en Pieter en Yvonne Zwaan werden uitbundig bedankt voor hun inzet en het beschikbaar stellen van hun terrein en materieel.


Piet Knol werd in het zonnetje gezet middels de Vrijwilligers beker.
Dit was niet de eerste keer want hij heeft deze ook al eens gekregen, toen waren wij nog heel druk bezig, om samen met de cross om een terrein te verwerven.
De Aanmoedingsbeker ging naar Wim Duineveld die, ondanks zijn leeftijd, maar dankzij zijn fantastische conditie en atletisch lijf, aan te moedigen om gewoon door te blijven gaan met deze mooie sport.

 

Daarna was het tijd voor de huldiging van de kampioenen.
Bij de uitslagen kunt u lezen wie waar geëindigd is.
Aris, nu nog buiten mededingen mag het volgend jaar opnemen tegen de jongste jeugd waaronder zijn eigen zoon Symen in de rode klasse.
Symen werd eerste in de junioren klasse en mag dus promoveren.
Rob Knol had voor het eerst vader Piet ingehaald en mocht op het hoogste schavotje in de senioren klasse staan.
De sportklasse werd gewonnen door Hessel Zwaan.
In de expertklasse was het een broederstrijd tussen Alex en Victor de Rooij.
De laatste mocht de eerste prijs in ontvangst nemen.

        

            

Daarna was het tijd om het licht te dimmen en de video presentatie van het afgelopen jaar te bekijken.
Velen zagen zich terug op de spannende beelden, met ook een verdrietig moment ivm het overlijden van een onze vast controleur Bas Pronk.
De presentatie gaf een goed beeld wat er allemaal dit jaar gebeurd was binnen de club en de verandering van de Muntjeberg in een Muntjemeer.
Alleen Bilstain ontbrak in het video verhaal bij gebrek aan enige input. 

Ondertussen waren de hapjes en de drankjes al geserveerd en werd het heel gezellig samen zijn.
Na film ging de pan van de voorzitter aan en vlogen de bitterballen en andere hete garnituurtjes door de tent.
Triallisten zijn een hongerig volk, want alles was binnen en hap en zucht verslonden.
Rond de klok van één uur werden de laatste leden van het terrein af geveegd en kon Frank de poort sluiten.

De volgend zaterdagmorgen met klein comité de zaak opgeruimd en toen kwam er nog een doos met knabbeltjes te voorschijn, die de vorige avond over het hoofd was gezien.
Vandaar dat het zo snel ging met de hapjes.

De overgebleven spullen (niet veel) werden over de opruimer verdeelt, de vuilnis meegenomen en de overgebleven bloemen en bekers bij een aantal rechthebbende na bezorgd.

Samenvattend het was weer een geslaagde jaar/feest vergadering.

Klik hier voor de uitslagen 2018.
 

 

 

 
 
 
 
laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 11-10-2018