TCO d.h.

 

 

 

20 maart tweede wedstrijd

 
   
  Verslag: Cees kruijer
Foto's: Cees Kruijer
 
 

Onder niet al te ongunstige omstandigheden werd de tweede clubwedstrijd gehouden. Het was zeer fris, zeker voor de controleurs, maar gelukkig droog.

Er werden 5 non-stops in elkaar geknutseld die 4 keer genomen moesten worden.
Aangezien we één groene pilootje Hessel in ons midden hadden, werd er voor deze kampioen in de witte trajecten wat extra pijlen met een groene kleur geplaatst, maar vocht hij mee in de witte klasse waar hij het tegen zijn grote broers mocht opnemen.

 

Op de eerste non-stop werden de honneurs door wedstrijdleider Johan Schaap waargenomen. Johan was de laatste maanden druk met een een andere motorsport bezig geweest IJsspeedway. Johan heeft hier zelfs een eigen privé museum waar alle grote der aarde op het gebied van IJsspeedway hangen, vaak nog samen met relikwieën van deze helden.
Zoon Bart is bezig met een carrière op dit snelle ijs en paps ondersteund hem daar bij.
Een lastige non-stop voor alle klasses vanwege het hoge kei gehalte waar een spoor in gevonden moest worden.

 

 

 

 

De tweede werd bemand door kersvers bestuurslid Bram Hamou, die op deze non-top min of meer bevroren is zoals hij later vertelde.
Een non-stop die zonder noemenswaardige problemen te doen was voor alle coureurs.

 

 

 

 

 

Op de vierde non-stop hield Yvon de moeder van de gebroeders Zwaan de wacht. Ze was niet goed voorbereid op de kille omstandigheden.
Een technische non-stoppie die gecontroleerd goed te nemen was voor de meeste klasses.
Als de controle er niet was dan moesten er voeten gezet worden zoals Marco Veerman hier laat zien.
De meesten wisten de schade te beperken, maar door slordig te rijden wist ik hier zonder veel moeite twee keer een vijf te pakken.

 

 

 

bij Yvon was de bevriezing toe geslagen.
Volgens Pieter, vader van gebroeders Zwaan, is hij de gehele nacht in de weer geweest om haar weer op (bedrijfs)temperatuur te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde was een killer voor de gele klasse waarbij deze over een evenwichtblak mochten balanceren.

Piet werp nog een vertwijfeld blik in de camera en gaat de vervaarlijke strijd aan met behulp van veel steun zoekende voeten.

 

Victor probeert het zonder voeten maar zijn achterwiel besluit er recht naast glijden.
 

 

 

Verwoed probeert Victor het wiel weer op de balk te krijgen wat uiteindelijk wel ook lukt om vervolgens met het hele spul er links af te donderen.

 

 

 

 

 

 

Behalve de ego viel de schade erg mee.
 

 

 

 

De laatste werd door neefje Vin (van Arjen en Symen Pronk) gecontroleerd. Een niet al te zware non-stop, maar je moet niet het lint stuk rijden, door een nonchalance zoals ik tot mijn schrik merkte.

 

 

 

 

Bij het optellen van de puntenwas er nog een kleine vergissing gemaakt waarbij leek of Rob Knol in de Witte klasse reed.
Hij had ook nog gewonnen.
Gelukkig werd dat snel recht gezet en mocht Steef Hamou de rozen in wit in ontvangst nemen van zijn vader.
Rob hoorde in de blauwe klasse thuis en dat bewees hij door de rozen voor de eerste plaats op te eisen.

 

 

 

 

 

De rode klasse was een strijd tussen twee piloten.
Marcel van Tartwijk was de man met de sterkste zenuwen en wist Kees Boekel achter zich te houden.
Marco Veerman mocht de rozen in de gele klasse pakken.

Zonder af te doen aan zijn prestaties, drie piloten streden hun eigen strijd in de geel plus klasse en hierin was Jesse Koomen de sterkste.
Ook weer met een kleine vermelding dat Aris op één punt erachter zat gelijk achtervolgt door Victor met ook één puntje verschil.
De heren zijn aan elkaar gewaagd.!

 

 

Klik hier voor het de uitslagen

 

 
laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 11-10-2018