TCO d.h.

 

 

  13 januari 2012 jaarvergadering  
   
  Verslaggever: Cees Kruijer
Foto's: Cees Kruijer
 
  Als gevolg van de grote belangstelling stroomde rond de klok van 8 de zaal van Los Amiguitos in Tuitjenhorn vol met leden en ander belanghebbende om te horen hoe het club afgelopen jaar was gegaan en om over de het komende jaar te filosoferen .
Het bestuur was niet compleet, omdat onze secretaris Nico Jongejan een snel cursus Duits doet in Duitsland dit in verband met de Duitse camper die hij tegenwoordig rijdt om deze beter te begrijpen.

 


Iets na 8 uur klopt voorzitter Frans met de zuigerhamer op de tafel en opende de vergadering. Na de gebruikelijke terug blik op het afgelopen jaar en de mededelingen werden ook de nieuwe reglementen besproken.
Toen was het tijd voor het financiële verslag.
De penningmeester wist de mond hoeken omhoog te brengen door te vertellen dat de contributie en inschrijfgelden in 2012 niet omhoog gaan. Dit is in deze tijd van economische malaise nog nooit vertoont. Dit zegt wel iets over de de kwaliteiten van de penningmeester. De mondhoeken gingen nog verder omhoog toen de penningmeester de zwarte cijfers presenteerde die er niet omlogen, ondanks dat we behoorlijk wat kosten gemaakt hebben in verband met het opruimen van het terrein in Warmenhuizen.
Toen als klap op de vuurpijl verteld werd dat we vanavond als gevolg hiervan langer op kosten van de club de consumpties konden nuttigen, was de grijns niet meer van de gezichten van de leden af te slaan en kon de avond niet meer stuk.
Na dit hoogtepuntje stond de bestuursverkiezing op het programma. Het bestuur had besloten dat voorzitter Frans niet mocht aftreden en daar waren de overige leden het roerend mee eens, ondanks dat zijn vrouw Marja vreest dat de verbouwing van hun huis daar wel eens bij inschiet. Maar iedereen die Frans kent, weet dat bij Frans alles langer duurt, maar dat het wel goed komt.
Er is voor het komende jaar een drukke kalender en ook Texel gaat meerdere club wedstrijden organiseren. Zelhem is bezig om een EK neer te zetten en de zijspannen gaan zich weer roeren. Kortom we hoeven ons niet vervelen.
De provincie en de KNMV  zijn onder leiding van de NHMF vertegenwoordigd door Piet Knol volop in de strijd om in Den Helder en permanent terrein te realiseren en de gemeente Den Helder wordt waarschijnlijk onder curatele gesteld en Piet wordt burgermeester.
Het volgende punt was het verslag van het afgelopen jaar op de agenda. Aangezien onze secretaris dit verslag mee had genomen naar Duitsland om het daar te vertalen was het verslag er niet en is onder deze reportage als nog toegevoegd.
Tijdens de rondvraag werden er nog een aantal zinnige zaken opgemerkt die gaande weg na het nuttigen van alcoholische versnaperingen steeds minder hout begonnen te snijden.
Gelukkig kon de voorzitter de zaak in de hand houden en wist de vergadering waardig af te sluiten.
Na de pauze stond de huldiging van de kampioenen van 2011 op het programma.

 


Als eerste werden de vaders van de winnaars in kabouterklasse naar voor geroepen om voor hun telgen die reeds in dromenland verkeerden de prijzen in ontvangst te nemen. Na het op de foto zetten van deze vaders moesten ze de rozen en bekers weer inleveren, want die krijgen ze de eerste komende wedstrijd.

 

 

 

 

 

 

 


Alex de Rooij mocht gelijk twee bekers mee nemen ook die van zijn zus, maar overtuigend winnaar in deze klasse was toch Janno Honders, die door een trotse moeder gebracht was.
In de blauwe klasse was het Dirk Warmerdam die net voor zijn streek genoot Gert-Jan Borst wist eindigen die de hoogste eer opstreek.


In de rode klasse was Peter Glas oppermachtig en in geel was het Aris die met kop en schouder boven iedereen uitstak. Slechts een keer is er iemand voor hem geëindigd en dat was in de nachtrial toen hij geel plus reed.

Bert ten Haaf die na het beëindigen van trialcarričre zijn motor weer uit de verkoop heeft gehaald en wederom is op gestapt kreeg de aanmoedingsprijs, die elk jaar wordt door gegeven.
Als laatste werd Frank Muntjewerf naar voren geroepen om uithanden van Peter Boekel de beker in ontvangst te nemen als vrijwilliger van 2011. Hij heeft met name voor het realiseren van het nieuwe terrein ontzettend veel werk verricht.

Daarna was het tijd voor een stukje historie in de vorm van een filmpje waarin de meeste rijders zich terug zagen op ons oude terrein in Warmenhuizen op 2 oktober 2011 en niet 2012 zoals in de vooraankondiging stond.
Hierna werd er volop na geteut.
Tegen twaalven werd de clubkas gesloten en werd er een potje gemaakt voor diegene die nog niet uitgepraat waren. De wedstrijdleider met zijn vrouw Astrid en de penningmeester hebben gewacht tot iedereen veilig naar huis was, de boel opgeruimd en het was tegen half vier dat ze beide naar huis slingerden.
 

 

 
 

Jaarverslag T.C.O. 2011                                  Tuitjenhorn      13-01-2012

Voorwoord:

Het Trial jaar 2011,
Het jaarverslag. Ik zou hier een heel uitgebreid verhaal kunnen afsteken maar als je echt het wel en wee van TCO wil weten dan is de TCO site een veel betere optie. Je kan daar de verslagen lezen als een spannend boek. Cees onze penningmeester heeft het nu goed onder de knie en weet de site van actuele informatie te voorzien. Er staan uitgebreide verslagen over wedstrijden, ontwikkelingen van de terreinen, familie berichten, terugblik naar het verleden enzovoort in.
Vorig jaar was er genoeg te melden over het 30 jarig bestaan van de club en de 25e editie van de nachttrial. Dit jaar geen jubilea, dus zou het dit jaar dan een stuk minder spannend worden? Nou het valt mee, Er is toch nog wel wat interessants te melden.

De club wedstrijden.
Normaal hadden we twee locaties voor het houden van de club wedstrijden namelijk Warmenhuizen en Den Helder. We werden dit voorjaar verrast met prachtig weer en konden dus volop gebruik maken van die terreinen. Vanaf de zomer werd het weer minder betrouwbaar. Maar dit werd gedeeltelijk opgelost door het terrein aan de Rekerkoogweg in te ruilen voor een nieuwe locatie, het terrein van Frank Muntjewerf. Dit terrein is minder gevoelig voor nattigheid dan het terrein in Warmenhuizen

Het werd vorig jaar al aangekondigd “de instroom van de jeugd” en met het gezegde wie de jeugd heeft, heeft de toekomst mogen we ons gelukkig prijzen gezien de toename van jeugdige deelnemers. Als je de vooruitgang van de diverse rijders zie, dan gaan er in de toekomst mooie dingen gebeuren.
Hoe de diverse rijders geëindigd zijn in het club kampioenschap wordt later op de avond uit de doeken gedaan met de huldiging van de kampioenen.

Ontwikkeling der terreinen.
Het terrein in Warmenhuizen kan normaal alleen gebruikt worden na een flinke droge periode. Door het mooie lente weer, konden we dit terrein al vroeg in het voorjaar betreden. Dit jaar hebben we hier met veel plezier gereden. In het najaar kregen we de aanbieding dat we het terrein van Frank Muntjewerf mochten gebruiken en inrichten. Het aanbod kwam ons zeer goed uit, daar het terrein in Warmenhuizen toch gevoelig is voor de regentijd en daardoor een beperkte inzet heeft. Daarom besloten het terrein van Paul Tesselaar op te ruimen en de vrijgekomen materialen te verplaatsen naar wat we nu al noemen “de Muntjeberg”

Paul Tesselaar de eigenaar van het terrein te Warmenhuizen, was wel geraakt door deze onverwachte wending, daar de relatie toch 11 jaar stand gehouden had. Hij snapte het niet maar de scheiding was onafwendbaar. Verblind door het aantrekkelijke nieuwe terrein was het al snel duidelijk, er is geen weg meer terug. Met de inzet van de diverse leden en in het bijzonder Peter Boekel en Frank Muntjewerf kwam de verhuizing tot stand.
Op deze nieuwe locatie is ondertussen al heel wat werk verzet om het terrein voor de trial aantrekkelijk, uitdagend en minder gevoelig voor de overvloedige regen te maken.
Gezien de ontwikkelingen van het terrein te Denhelder komt dit nieuwe terrein als een geschenk uit de hemel.

Terrein Den Helder:
Aan de inzet van diverse triallisten uit Den Helder en omgeving, heeft het zeker niet gelegen maar voor de politiek is het oprichten van een cross terrein blijkbaar een zeer heet hangijzer.
Men wringt zich in allerlei bochten en via gekonkel in achterkamertjes wordt er van alles ondernomen om het tot stand komen van zo een terrein te frustreren.
Gezien de huidige ontwikkelingen staat de cross club weer op een dood spoor. De provincie zoekt een oplossing voor het probleem maar heeft onvoldoende macht om bij de diverse gemeentes een terrein af te dwingen.

De alternatieven!

De Tulpentrial.
Dit jaar hadden we deze wedstrijd vroeg in het voorjaar gepland, je wilt natuurlijk het liefst door de kleurige bollenvelden rijden, maar dat zat er dit jaar niet in. Door het droge voorjaar waren de meeste tulpenkoppen al gesneld. Dat was jammer maar we lieten ons niet weerhouden. Het startpunt is bij Piet Warmerdam en deze stelt niet alleen zijn schuur ter beschikking maar helpt ook met raad en daad. Een mooie route uitgezet en uitdagende non-stops gebouwd. Dus ook dit jaar weer een geslaagd evenement.

Bezoek Texel.
Dit jaar wederom een wedstrijd georganiseerd in samenwerking met MAB Texel.
Er is een kleine harde kern van rijders zoals Olaf, Jan, Johan en Michael.
Een bezoek aan deze locatie kent al jaren een vaste groep TCO ers. Door de volle agenda’s is het blijkbaar moeilijk om tijd vrij te maken zodat het aantal deelnemers meestal beperkt is. Neemt niet weg dat we toch weer genoten hebben van dit weekendje uit.

De Nachttrial.
We mogen ons verheugen in een grote belangstelling. Er hadden zich 69 deelnemers ingeschreven voor deze 26e editie. Door de natte zomer was de route hier en daar al moeilijk genoeg maar met de volgas-instelling “gang is alles” was ook deze hindernis te nemen.
De regen speelde de uitzetters van de non-stops en de route nog parten maar tijdens de wedstrijd bleef het gelukkig droog.
De vele regen die in er de laatste maanden gevallen was miste echter zijn uitwerking op de moeilijkheidsgraad niet. Vooral in de laatste ronde werd je regelmatig verast door het ontbreken van enige grip. Dat een trialmotor geen bulldozer is werd toch wel duidelijk. De juiste weg voor de trialmotor is “er overheen” en niet “er doorheen”. De laatste manier werd dan meestal beloond met een dikke 5.
Neemt niet weg dat het een geslaagd evenement was. Dat ook dit jaar door de “vrienden van de nachttrial” georganiseerd werd.

De Manege trial
Peter en José Oudshoorn stelden hun manege weer beschikbaar. Door de aanvoer van uitzet materiaal door Gertjan Borst konden we ook dit jaar weer de mooiste nonstops bouwen.
Door de dikke mist gaf het terrein een mistroostige aanblik. Maar de wedstrijd was weer van hoog niveau. Na afloop met zijn allen de boel weer opruimen. Peter Oudshoorn van de manege helpt dan ook volop mee. Met zijn kleine sjofel rost hij in de rondte om alle pallets weer op te stapelen en op te ruimen. Hij is dan ook zeer enthousiast en had de datum voor 2012 alvast weer gereserveerd.
Eenmalige wedstrijden vragen aanzienlijk meer inspanning om te organiseren maar maken het ook spannend. Het zijn leuke wedstrijden waarmee je ook de sport kan promoten.
Meestal zijn de omstanders gefascineerd door de stuntende rijders

ONK wedstrijden.
Als je wilt groeien in de sport dan is het verstandig om de uitdaging op verschillende terreinen aan te gaan.
Willem Duineveld streed nu voor het hoogste treetje. Monique was gepromoveerd dus wat kon er mis gaan. Helaas bleek John de Geus toch wat meer talent te hebben, Willem heeft er echter wel een vriend in de sport aan over gehouden want tijdens de kampioenstrial toen hij een lekke band opliep, kreeg hij van zijn concurrent een reserve wiel aangeboden. Frans schakelde zich voor het kampioenschap uit, door met een val een piano blessure op te lopen.In de sportklasse A had Marco soms top dagen maar alles opgeteld ging de kampioensplaats ook aan hem voorbij.
Uiteindelijk is in de sportklasse A is Marco Veerman 3e, Robert Kalverboer 9e, Nico Jongejan 13e Mario ten Haaf 14e en Johan Schaap 19e geworden.
In de sportklasse B is Willem Duineveld 2e, Marco Loof 4e, Frans Kalverboer 8e, Gertjan Borst 11e en Kees Boekel 13e geworden.

ONK Jeugd:
Het is voor de ouders soms een zware belasting om met de jeugd het hele land door te crossen maar gelukkig is er wat ondersteuning van Marco Veerman en Bert ten Haaf die geheel belangeloos met raad en daad ondersteunen. Zodoende wordt er goed gepresteerd.
De jeugdige rijders rijden een uitdagende competitie en vragen regelmatig aan elkaar hoeveel stafpunten zij opgelopen hebben. Dus rivaliteit is er zeker maar het blijft wel leuk.
Jesse komen streed in de Kampioensklasse voor de 1e plaats maar door een nare val liep hij een gebroken arm op die hem de overwinning koste. Het is daarom toch een grote prestatie dat hij toch nog 2e geworden is.
In de Junioren klasse hadden we een kampioen namelijk Rutger Leeuwerik.
In de Aspirantenklasse is Dirk Warmerdam als 8e, Bart schaap als 9e, Daan van Daele als 11e en Maarten Rottier als 17e geëindigd.
In de Pupillenklasse is Kick Veerman als 8e, Niek Schaap als 11e en Janno Honders als 13e geëindigd.
De verwachting is dat er ook in 2012 een grote groep TCO ers ten strijde zullen trekken

 Gezamenlijk bezoek evenementen met de club.

Bezoek Bilstain: dit evenement moet je natuurlijk ook in je agenda zetten.
Gezien het sappige verhalen over de gebeurtenissen in voorgaande jaren mag Bilstain zich in grote belangstelling verheugen.
Dus dit jaar trokken diverse leden en aanhang richting de Ardennen, op zoek naar nieuwe uitdagingen en vertier.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen, als je diverse filmpjes van TCO terug kijkt dan zie je daar allerlei jonge jochies rondrijden. Nu 20 jaar later zijn deze ondertussen vader geworden en zijn ze nu met hun kroost aanwezig. De volgende generatie weten zich net als paps prima te vermaken. Je lekker uitleven in de beek, nat en smerig worden, rondje fietsen of brommeren wat wil je nog meer. ‘s Avonds na het eten lekker fikkie stoken en laat naar bed, helemaal top. Op de site staat een uitgebreid verslag dus als je meer wilt weten dan moet je dat maar eens opzoeken.

Familie berichten.
Het is dit jaar wederom rustig in de kraamkamer. Ook dit jaar heeft maar één geboortekaartje het secretariaat bereikt met de vermelding van de geboorte van “Wiep” zusje van Sanne en Milou en dochter van Peter Glas en Petra van de Gragt.

Bij deze nog van harte gefeliciteerd.

Slot woord.

Het is al weer het jaar 2012, de opbouw van het terrein “Den Helder” ligt op zijn reet.
Wat er dit jaar allemaal aan ontwikkelingen zijn, dat zullen we moeten afwachten. Neemt niet weg, dat we in ieder geval op de Muntjeberg terecht kunnen en voor de rest gaat het bestuur van TCO weer zijn uiterste best doen om er een interessant jaar van te maken. Bij dezen wil ik iedereen van harte bedanken en wens ik iedereen dan ook een mooi, gezond en triallustig 2012 toe

 Ondergetekende,       Secretaris:                                                     Voorzitter:

                                   Nico Jongejan.                                              Frans Kalverboer.


 
 
laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 11-10-2018